AIDIAN
​AIDIAN


AIDIAN  e водеща компания за in vitro диагностика, като фокусът е в разработването и производството на надеждни, бързи и лесни за използване диагностични point-of-care тестове. Чрез нашите продукти ние подкрепяме здравните специалисти при вземане на правилни решения за лечение и проследяване на състоянието на пациентите, особено в първичната медицинска помощ.