QuikRead go
QuikRead® go е компактен, напълно автоматизиран point-of-care апарат, който се използва за количествени и качествени измервания, заедно с QuikRead® go реактивни комплекти. Системата QuikRead® go - състояща се от инструмента и готовите за употреба китове - е специално проектирана за използване в първичната медицинска практика. Инструментът може да бъде свързан към болнична (HIS) /лабораторна (LIS) информационна системa.​

QuikRead® go апаратът дава възможност резултатите да бъдат готови в рамките от 2 до 4 минути.

Възможни тестове:
- QuikRead go easy CRP (С-реактивен протеин) - QuikRead go CRP е бърз и лесен тест за количествено определяне на С-реактивен протеин (CRP) от кръвта, серум и плазма. Точното измерване на С-реактивния протеин (CRP) може да бъде от изключително значение за клиничното лечение на пациенти със симптоми на инфекция. Бързият и лесен за използване QuikRead go CRP тест може да се извърши близо до пациента и резултатът от CRP е на разположение почти веднага, за да потвърди дадената диагноза. Тестът на QuikRead go CRP насочва тези пациенти, които имат нужда от антибиотично лечение и може да бъде изключително ценен при мониториране на резултата от лечението.
- QuikRead go CRP (С-реактивен протеин)
- QuikRead go CRP+Hb (С-реактивен протеин+хемоглобин)
- QuikRead go WrCRP
- QuikRead go WrCRP+Hb
- QuikRead go Strep A (Стрептококови инфекции от групата А) - Когато пациентът е с възпалено гърло (остър фарингит), може да бъде трудно да се разграничи, базирайки се единствено на извършения визуален преглед, дали инфекцията е причинена от Strep A или от вирус. QuikRead go Strep A е лесен за използване и бърз диагностичен тест, който надеждно открива Strep A от гърлен секрет. Той осигурява бързи и точни резултати още по време на самата консултация, идентифицирайки пациентите, които се нуждаят от лечение с антибиотик.
- QuikRead go iFOBT (Имунологичен фекален оклутен кръвен тест) - QuikRead go iFOBT е имунохимичен тест за откриване и количествено определяне на човешки хемоглобин във фекалиите при съмнение за кървене от долния гастроинтестинален тракт.


За повече информация, моля посетете https://www.oriondiagnostica.com/ или се свържете с нас.