PartoSure ВДР & AmniSure ПОМ


PartoSure - време до раждане (ВДР) тест е бърз тест, който подпомага в предвиждането на оставащото време до раждане. Тестът е предназначен за пациентки с оплаквания между 20 и 36 гестационна седмица с:
  • Белези и симптоми или усложнения, предполагащи преждевременно раждане
  • Клинично интактен околоплоден мехур 

Високата Позитивна предиктивна стойност (ППС) на PartoSure ВДР тест позволява на клиницистите по-уверено да установяват риска от раждане в следващите 7 дни и да имат възможността да приложат подходящите антибиотици и/или токолитици.

Отличната Негативна предиквтина стойност (НПС) на PartoSure ВДР тест позволява на клиницистите по-уверено да изключат възможността от раждане в следващите 7 до 14 дни, избягвайки по този начин ненужни интервенции или приема в болница.


Листовката за употреба към PartoSure ВДР на различни езици, както и актуална лицензионна информация и продуктово специфични правни въпроси може да бъде намерена на http://partosure.com/ или се свържете с нас.​Тестът AmniSure ПОМ е бърз, качествен имунохроматографски тест за in vitro откриване на амниотична течност във вагиналния секрет на бременни жени. Тестът е предназначен за употреба от медицински специалисти в помощ на откриването на пукнат околоплоден мехур при бременни жени.

Преждевременното пукване на околоплоден мехур (ППОМ) се наблюдава в около 10% от бременностите и представлява една от най-важните терапевтични дилеми в акушерската практика. Грижите за пациентките с ППОМ и отдалеченото от термина Преждевременно пукване на околоплоден мехур (преди 37 гестационна седмица) е скъпо и остава важна перинатална дилема, тъй като клиницистите се опитват да балансират между риска от удължаване на гестацията и рисковете от инфекция.

AmniSure ПОМ е:
  • ​Точен ~ 99% според публикуваните данни
  • Чувствителен - открива минимални количества амниотична течност във вагиналния секрет
  •  Без употреба на спекулум
  •  Одобрен от FDA, притежава "CE" марка
  •  Бърз - резултатът може да бъде отчетен за минути
  •  Нова технология - открива моноклонални антитела - изделие от нова генерация, използващо имунохроматографски метод


Листовката за употреба към AmniSure ПОМ на различни езици, както и актуална лицензионна информация и продуктово специфични правни въпроси може да бъде намерена на http://www.amnisure.com/ или се свържете с нас.​