Автоматизация


​QIAcube Connect представлява уред за напълно автоматизирана екстракция на нуклеинови киселини или протеини. 
·       12 проби в рамките на един експеримент
·        Повече от 150 стандартни и 3.000 персонализирани протокола
·       Напълно дигитално свързана платформа: сензорен екран и таблет с инсталиран QIAcube Assisstant               App. Таблетът дава възмовност за контрол и проследяване на процеса от разстояние.
·       Най-високи стандарти за безопасност: UV светлина, контролиран потребителски достъп, баркод                     четец, проследяването и предварителният контрол гарантират, че пробите, реактивите и                                 лабораторното оборудване се зареждат правилно.
·       Генериране на стандартизирани резултати

http://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/nucleic-acid-purification/qiacube-connect/#orderinginformation

QIAcube HT ви позволява да увеличите производителността, като използава технологията на QIAcube Connect, но в 96-ямков формат. QIAcube HT е много лесен за употреба, има малки размери и позволява автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини на 24-96 проби едновременно.

Разнообразие от китова предназначени за QIAcube HT позволява на потребителите бързо и лесно да пречистят ДНК, РНК и микро РНК от почти всякакъв вид проби - включително клетки, тъкани, изпражнения, както и от бактерии и вируси в животински проби. Автоматизираните протоколи и специалните аксесоари и консумативи увеличават надеждността и удобството и спестяват ценно време.

https://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/nucleic-acid-purification/qiacube-ht/#productdetailsEZ1 Advanced XL извършва автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини за целите на криминалистиката, биомедицински изследвания, анализ на генна експресия и др. Едновременно обработва от 1 до 14 проби, използвайки технология с магнитни перли. EZ1 е лесен за използване, което намалявайки времето за обучение на персонала в лабораторията.

https://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/nucleic-acid-purification/ez1-advanced-xl-instrument/#productdetails
QIAsymphony SP извършва напълно автоматизирана екстракция на нуклеинови киселини с помощта на технология използваща магнитни частици. За всеки цикъл могат да се обработват до 96 проби, в партиди по 24. Готовите протоколи и специалните китове за екстракция оптимизират работния процец и увеличават производителността.

QIAsymphony AS извършва напълно автоматизирана подготовка на анализа с помощта на 4-канална пипетираща система и се управлява с помощта на вградения сензорен екран, разположен на QIAsymphony SP. Процесът обикновено се състои от 3 основни стъпки - подготовка и разпределение на мастър микса и трансфер на проби, контроли и стандарти.

Има 2 режима на работа на системата, за да отговарят на изискванията на работния процес - интегрирани и независими. В интегриран режим, пробите, обработени в QIAsymphony SP, се прехвърлят директно в QIAsymphony AS чрез вътрешен модул за прехвърляне, което намалява стъпките за ръчна обработка и документацията. За допълнителна гъвкавост, QIAsymphony SP и QIAsymphony AS могат да работят независимо един от друг в независим режим.


https://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/pcr-setup-liquid-handling/qiasymphony-spas-instruments/#productdetails
Rotor-Gene Q  е иновативен уред, който позволява провеждане на високо прецизен PCR в реално време. Апаратът използва изтънчена система за нагряване и охлаждане за постигане на оптимални реакционни условия. Уникалният роторен формат осигурява оптимална термална и оптична хомогенност между пробите, което е ключово за прецизния и точен анализ.
Пробите се въртят постоянно при 400 rpm по време на опит. Това предпазва от кондензация и премахва въздушните мехури без да се утаява ДНК. Освен това, не е нужно пробите да се въртят преди опит.
С набор от до 6 възбудни източника и 6 детекционни филтъра в комбинация с къс, фиксиран оптичен път, RotorGene Q може да се използва за мултиплексни реакции с минимална флуоресцентна вариабилност между пробите и без нужда от компенсация или калибрация.

http://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/pcr-instruments/rotor-gene-q/#orderinginformation


Компактният настолен инструмент осигурява бърза, прецизна автоматизирана подготовка на пробите за PCR реакция. QIAgility елиминира ръчното пипетиране, стандартизира резултатите и увеличава  производителността. Системата осигурява ефективност на разходите и времето за изпълнение, чрез намаляване на повторно тестване поради грешки. Софтуерът за използване е plug-and-play и не изисква специално програмиране и оптимизиране, което
осигурява бърз старт и незабавни резултати.


https://www.qiagen.com/us/products/instruments-and-automation/pcr-setup-liquid-handling/qiagility/#productdetails
​QIAxpert е иновативен високоскоростен микрофлуиден UV/VIS спектрофотометър, който профилира съдържанието на пробата, за да разграничи ДНК, РНК и примеси в пробата. QIAxpert е бърз и лесен за използване, анализирайки до 16 проби в рамките на 2 минути. QIAxpert е правилният инструмент за всяка бързо развиваща се лаборатория, която извършва количествено измерване на нуклеинови киселини и контрол на качеството.

https://www.qiagen.com/us/products/instruments-and-automation/quality-control-fragment-analysis/qiaxpert-system/#productdetails

 QIAxcel Advanced е уред за капилярната електрофореза, който предлага проста и ефективна проверка на качеството на нуклеиновите киселини. Революционната система QIAxcel Advanced замества традиционния, трудоемък анализ, оптимизира работния процес и намалява времето за постигане на резултат. Системата автоматизира напълно чувствителната капилярна електрофореза с производителност до 96 проби на цикъл. Анализът на 12 проби може да се извърши само за 3 минути. Готовите за употреба гел касети спомагат за намаляване на грешките и елиминират необходимостта от гел. Софтуерът QIAxcel ScreenGel осигурява удобен анализ и документиране на данните.


https://www.qiagen.com/us/products/instruments-and-automation/quality-control-fragment-analysis/qiaxcel-advanced-system/#productdetails