ИН ВИТРО ДИАГНОСТИКА

Инфекциозни заболявания

QIAGEN предлага широк набор от диагностични анализи за детекция на патогени в човешки проби и мониторинг.
Валидираните прoцеси осигуряват стандартизирани и надеждни решения. Възможност за автоматизация с QIAsymphony RGQ.
https://www.qiagen.com/bg/applications/infectious-disease/


Онкология

QIAGEN предоставя широка гама анализи за диагностика, предиктивен анализ  и за мониторинг на заболяването.
По-доброто разбиране на генетичните събития, които са в основата развитието на ракa води до подобрения в здравеопазването. Използвайки генетични биомаркери, сега е възможно да се идентифицират лица, които най-вероятно ще реагират на определена терапия и да се проследи успеха на лечението.
https://www.qiagen.com/bg/applications/oncology/
https://www.qiagen.com/bg/products/diagnostics-and-clinical-research/oncology/


Сексуално и репродуктивно здраве

QIAGEN предлага продукти за пренатални изследвания, както и за детекция на полово предавани болести и високорискови типове на човешки папиломавирус.
https://www.qiagen.com/bg/applications/womens-health/
https://www.qiagen.com/bg/products/diagnostics-and-clinical-research/sexual-reproductive-health/