QIAstat-Dx


QIAstat-Dx представлява мултиплексна система за молекулярна in vitro диагностика от ново поколение. Системата е затворена, напълно автоматизирана, представлява real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби и се състои от два модула - оперативен и аналитичен.
Оперативният включва:
 - елементи, осъществяващи връзката между двата модула, като към един оперативен, могат да бъдат свързани до 4 аналитични без допълнителна апаратура и до 8 при наличието на лаптоп;
 - сензорен екран, чрез който потребителят управлява системата;
 - баркод четец за идентификация на пробите, пациените и панелите;
 - USB портове (инсталации и подобрения на системата, експорт на документи, свързване към принтер).
Аналитичния модул съдържа хардуер и софтуер за обработка и анализ на предварително заложените в касетите проби

https://qiastat-dx.com/row/
Панелите представляват пластмасово устройство за еднократна употреба, което позволява извършване на напълно автоматизирани молекулярни анализи. Основните характеристики е включват:
-  съвместимост с различни видове проби (течности, тампони);
- всички реактиви, необходими за екстракцията, амплификацията, откриването и идентифицацията на нуклеиновите киселини са предварително заредени и херметически затворени;
-  всички етапи на подготовката на пробите и анализа се извършват в касетите;
За момента са налични два вида панели:

- Респираторен панел - качествен тест, обхващащ 22 често срещани патогена, причиняващи инфекция на дихателните пътища.Този вид касети са предназначени за проби от назофарингеален тампон (NPS), като панелът може да приема, както тампони, така и проби от транспортна среда.

- Гастроинтестинален панел - качествен тест, обхващащ 24 често срещани патогена, причиняващи инфекция на гастроинтестиналния тракт. Този вид касети са предназначени за анализ на проби без консерванти от изпражнения в транспортната среда на Cary Blair.