QuantiFERON-SARS-CoV-2
QuantiFERON-SARS-CoV-2 

  •   За качествена оценка на Т-клетъчен имунен отговор на ниво CD4+ и CD8+

Характеристика
  •  Базиран на водещата в света технология QuantiFERON IGRA
  • Измерва Т-клетъчния отговор чрез откриване на количеството IFN-y, секретиран от CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитите след стимулация с антиген
  •  Завършва картината на имунния отговор към SARS-CoV-2 

За повече информация, моля свържете се с нас или посетете линка: QuantiFERON SARS-CoV-2 (qiagen.com)