QuantiFERON-TB Gold Plus

Усъвършенствайте откриването на ТБ инфекцията с QFT-Plus

QuantiFERON-Plus - безпрецедентна точност
► 98% СПЕЦИФИЧНОСТ
► 95% ЧУВСТВИТЕЛНОСТИзберете най-използваният и най-достоверния наличен интерферон гама базиран тест.

QuantiFERON технологията е изследвана в повече от 1100 клинични и научни проучвания, които затвърждават превъзхождащата й точност спрямо всеки друг тест за ТБ инфекция. QFT-Plus предоставя удобството на еднократна визита за пациента, съчетана с електронно отчитане, количествен резултат и безпрецедентна точност.​Прогрес за науката в изследването на ТБ с иновативната CD8+T-клетъчна технология

CD8+ T-клетките демонстрират важна роля в имунологията на МТБ инфекцията. QFT-Plus сега отчита клетъчно медиирания имунен отговор към МТБ инфекцията едновременно от CD4+ и CD8+ T-клетките. Новата TБ1 епруветка отчита предимно CD4+ отговора, докато TБ2 е оптимизирана за едновременно откриване на CD4+ и CD8+ отговорите.​Потенциални допълнителни клинични разкрития

ТБ-специфичните CD8+ T-клетки, които произвеждат IFN-γ може също да добавят допълнителна клинична информация. CD8+ T-клетките са:
►По-често откривани при пациенти с активна форма на ТБ, в сравнение с латентната форма 
►Свързват се със скорошна експозиция на ТБ
►Откриват се при пациенти с активна форма на ТБ с ХИВ ко-инфекция, както и при малки деца 
►Наблюдавано е тяхното намаление у пациенти след прилагане на туберкулостатична терапия За актуална информация по лицензии и продуктово специфични правни въпроси, вижте листовката към продукта, които са налични на www.qiagen.com или могат
да бъдат получени от техническия отдел на QIAGEN или се свържете с нас.