Техническа информация


Техническа информация

QuantiFERON-TB Gold Plus има CE маркировка за използване в Европа. QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) е ин витро диагностичен тест за откриване на инфекция с Mycobacterium tuberculosis (включително и заболяване) и е предназначен за употреба съвместно с оценка на риска, рентгенография и други медицински и диагностични изследвания. Резултатите от QFT-Plus самостоятелно не могат да разграничат активна от латентна инфекция. Листовката за употреба към QFT-Plus на различни езици, както и актуална лицензионна информация и продуктово специфични правни въпроси може да бъде намерена на www.QuantiFERON.com.​