Факти за туберкулозата


Туберкулозата е заразна болест, причинявана от инфекция с микроорганизми от комплекса M. tuberculosis (MTB) (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), които обикновено се разпространяват в нови гостоприемници по въздушно-капков път от пациенти с туберкулозно заболяване на дихателната система. Инфектираният индивид може да се разболее от туберкулоза в рамките на седмици или месеци, но повечето такива индивиди остават в добро здравословно състояние. Латентната туберкулозна инфекция (ЛТБИ), която представлява незаразно асимптомно състояние, персистира при някои от тях, като тези индивиди могат да развият туберкулоза месеци или години по-късно. Основната цел на диагностицирането на ЛТБИ е да се обсъди медикаментозно лечение за предотвратяване на туберкулозно заболяване. Доскоро туберкулиновият кожен тест (ТКТ) беше единственият наличен метод за диагностициране на ЛТБИ. Кожната чувствителност към туберкулин се развива от 2 до 10 седмици след инфектирането. Въпреки това някои инфектирани индивиди, включително и такива с най-различни състояния, възпрепятстващи имунните функции, както и други индивиди без тези състояния, не реагират на туберкулин. И обратно, някои индивиди с малка вероятност за инфекция с M. tuberculosis показват чувствителност към туберкулин и имат положителни ТКТ резултати след ваксинация с бацила на Calmette-Guérin (BCG), инфекция с микобактерии, различни от комплекса M. tuberculosis, или неустановени други причинители. ЛТБИ трябва да се разграничава от туберкулозно заболяване — състояние, което подлежи на докладване и обикновено засяга белите дробове и долните дихателни пътища, въпреки че и други органни системи могат да бъдат засегнати. Туберкулозното заболяване се диагностицира на базата на анамнестични, физикални, рентгенологични, хистологични и микобактериологични находки.


За повече информация, моля посетете http://quantiferon.bg/ или се свържете с нас.

Туберкулозата е преодолимо заболяване

Туберкулозата (ТБ) е заразно и смъртоносно заболяване, което днес е преодолимо. Една трета от населението на света се счита за инфектирано с Mycobacterium tuberculosis (МТБ), патогена, който причинява ТБ (1). Индивиди с латентна ТБ инфекция (ЛТБИ) не показват симптоми, но са с риск да развият заразната и потенциално фатална активна форма на ТБ заболяване.
 
Световната Здравна Организация (СЗО) установи, че за да бъде ефективна борбата с ТБ е абсолютно необходимо точно откриване и лечение при ЛТБИ, както и при активно ТБ заболяване.

Заедно можем да победим ТБ


Изследване на големия резервоар от латентна ТБ инфекция чрез таргетно тестване за ЛТБИ и терапия, може значително да намали броя на хората, които развиват активно заболяване от ТБ и може да предпази от последващо разпространение на заболяването.

Тези с повишен риск трябва приоритетно да бъдат изследвани с ТБ скрининг:

Хора в контакт с болни от ТБ
  • Здравни работници
  • Мигранти
  • Контактни на болни с или със съмнение за активно ТБ
Живеещи в затворени пространства
  • Студенти
  • Затворници
  • Възрастни
  • Военни
Имунокомпроментирани индивиди
  • Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
  • Малки деца
  • Индивиди на имуносупресивна терапия