QFT-Plus софтуер за интерпретацияQFT-Plus – обективен и контролиран лабораторен тест​

Тестът QFT-Plus предлага количествени резултати, който се интерпретират обективно, използвайки QuantiFERON софтуер. Граничните стойности за позитивен и негативен QFT-Plus резултат са непроменени спрямо QuantiFERON- TB Gold.

Интерпретация на QFT-Plus резултатите.
Бележка: Позитивен резултат от TБ1, TБ2 или и двете (коригирани с Нулевата) се смята за позитивен. QFT- Plus е индиректен тест за M. tuberculosis инфекция и е предназначен за употреба съвместно с оценка на риска, рентгенография и други медицински и диагностични изследвания.


QFT-Plus софтуер за интерпретация е свободно достъпен на www.QuantiFERON.com. QFT-Plus може да бъде автоматизиран на платформите Dynex DS2® или DSX®.