Синмед България ООД е създадена през 2018 година с предмет на дейност търговия с медицинска апаратура и консумативи. Нашите партньори са водещи европейски компании в областта на ин витро диагностиката. ​

Синмед България ООД е ексклузивен представител за България на продуктите и услугите на QIAGEN GmbH. ​QIAGEN е компания, имаща над 50 000 клиенти по целия свят, като всички те търсят прозрения от градивните елементи на живота - ДНК, РНК, протеини. 
Компанията предоставя решения за молекулярна in vitro диагностика от ново поколение, като така променя начина, по които се откриват и лекуват заболявания, опазва общественото здраве и развива науката.
QIAGEN е и лидер на пазара в изследването на латентна и активна форма на туберкулоза, предоставяйки най-точният тест за туберкулозна инфекция - QuantiFERON®-TB Gold Plus.

Синмед България ООД предоставя и цялостно point-of-care решение, предназначено за първичната медицинска практика.